יום ג', טז’ באייר תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר.

סינימה סטורי- סרטים הסטוריםחומרי למידה, סרטונים ובלוגיםסרטונים במדעיםסרטים מהטלוויזיה החינוכיתחומרים באומנות- האחר הוא אניהספריה הליאומיתאתר הסטוריה במשחקיםכלי עזר למורהמשו"ב – מידייות, שקיפות ובקרההמנהל למדע וטכנולוגיהשיעורים מתוקשבים במתמטיקה לחטב ולחטעפורטל התוכן החינוכיאופק על יסודיטד- אוסף של הרצאות בנושאים שוניםפרויקט בן יהודה, לספרותהרצאות מוקלטותהספריה הוירטואלית של מטחכותר ספרי לימודאינציקלופדיה של הגיטאותמצגות אינטראקטיביות בכתהלומדה אינטראקטיבית באנגליתאתר למודלמטלות מקוונות באזרחותמידע מדיהסרטונים בכל המקצועותהאחר הוא אנימילון מקווןמאגר יזמים אנשי חינוך לטכנולוגיות חדשותכילים דיגיטלייםסרטים מהטלוויזיה החינוכיתמאגרי מידע בלוגים וקהילות בפייסבוק בכל המקצועותאתר באומנות