יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר
כיום תחום הביולוגיה נמצא בחזית המחקר המדעי והוא נוגע בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצותהדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתתאת הדעת.התוכנית מבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן ציר אסטרטגיותחשיבה ולמידה וציר ערכים. במהלך ההוראה משתלבים שלושת הצירים זה בזה .בהוראת הביולוגיה קיימת העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבההנושא הנבחר ע"י ביה"ס שלנו הינו בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטיתהחלק המעשי של הוראת הביולוגיה כולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, עבודת חקרעצמאית המסוכמת בעבודה כתובה