יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

מדעי החברה - 5 יח"ל מדעי החברה הוא תחום חדש לתלמידי י' – י"ב. בתחום זה כלולים לימודי סוציולוגיה, כלכלה, יזמות וחשיבה תעשייתית ופסיכולוגיה. סוציולוגיה במקצוע זה אנו עוסקים בחקר היחסים האנושיים בין בני אדם ובהבדלים בין בני אדם ותרבויות שונות. לומדים על האדם בחברה – והחברה באדם. כלכלה מקצוע הכלכלה מקנה לתלמידים המתבגרים, אזרחי העתיד, את עקרונות החשיבה הכלכלית, הבחירה בין אלטרנטיבות, יצירת סדרי עדיפויות, הצורך בוויתור – ככלים לקבלת כל החלטה, בין אם כלכלית ובין אם אחרת, בחיי היומיום ולהבנה של תהליכים כלכליים במשק. יזמות וחשיבה תעשייתית לימודי יזמות וחשיבה תעשייתית מסייעים לראות את היתרונות הטמונים בעשייה תעשייתית, הן לפרט והן לחברה. התכנית ממחישה את הקשר בין המקצועות הנלמדים בבית הספר, לבין הדרישות מן העובד בארגון תעשייתי מתקדם, במאה העשרים ואחת. פסיכולוגיה בשיעורי פסיכולוגיה תילמדנה תיאוריות קלאסיות וחדשניות תוך כדי הצגת מחקרים. אלה יעסקו בשאלות מגוונות כמו: כיצד לומד האדם התנהגויות שונות? מה גורם ללחץ, ומדוע שני אנשים שעוברים אירוע לחץ, מגיבים באופן שונה? וכן, כמובן מה אמר פרויד על התאהבות בגיל ההתבגרות? צירופים אפשריים במדעי החברה לימודי מדעי החברה ברמה של 2 יח"ל מורכבים מצירוף של 5 מקצועות מתחום זה, ברמה של 5 יח"ל, כל אחד ויחידה חמישית עבודת מחקר או פרויקט באחד משני הנושאים הנלמדים. להלן פירוט הצירופים האפשריים: צירוף : א סוציולוגיה + פסיכולוגיה +עבודת חקר בסוציולוגיה או בפסיכולוגיה. צירוף : ב יזמות וחשיבה תעשייתית כלכלה + עבודת חקר בחשיבה תעשייתית