יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

מדעי המחשבמדעי המחשב יחידת התנסות במעבדה. תכנות אתר אינטרנט יסודות מדעי המחשב (שפת תכנות JAVA), מבנה נתונים, מודלים חישוביים שיטת ההיבחנות במדעי המחשב היא עם חומר פתוח ]כולל מתכונת ובגרות[כיום תחום הביולוגיה נמצא בחזית המחקר המדעי והוא נוגע בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת. התוכנית מבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים. במהלך ההוראה משתלבים שלושת הצירים זה בזה .בהוראת הביולוגיה קיימת העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבה הנושא הנבחר ע"י ביה"ס שלנו הינו בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית החלק המעשי של הוראת הביולוגיה כולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, עבודת חקר עצמאית המסוכמת בעבודה כתובה (ביוחקר ).. פיזיקה תכנית הלימודים בפיזיקה כוללת את הפרקים הבאים :מכאניקה , חשמל ומגנטיות - ,פרקי בחירה ומעבדה. למסלול זה מתקבלים רק תלמידים, שלומדים מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לפחות. לימודי כימיה מקצוע הכימיה מעמיד במרכזו את מבנה החומרים, את תכונותיהם ואת השימושים השונים שעושה בהם האדם - שימושים יומיומיים, תעשייתיים וטכנולוגיים. הכימיה משמשת כבסיס לתחומים שונים בעולמנו.21 תלמידים מצטיינים תלמידים המסיימים כיתה י' בהצטיינות, יוכלו להשתתף בפרויקט "מדעי המחשב באקדמיה ובתעשייה" ולבצע במסגרתו עבודת גמר בהנחיית אנשי אקדמיה ממכון וייצמן למדע, בהיקף של2 יח"ל נוספות וכך להגיע ל- 87 יח"ל במדעי המחשב בסה"כ.