יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

חינוך גופני בחינוך גופני בא לענות על צורכי החברה בתחום התרבותי, החברתי, הכלכלי והטכנולוגי,בהתחשב בעובדה שהחינוך הגופני והספורט הם חלק אינטגרלי מתרבותה של החברה. הפעילות הגופנית היומיומית מחד גיסא, והספורט המקצועני-הישגי מאידך גיסא, ממקדים תשומת לב מצד רבים, ולפיכך, אמורה תכנית הלימודים בחינוך גופני לסייע ללומדים הצעירים להתאים את עצמם לדרישות החברה ולאתגרים החדשים שהיא מציבה בפניהם. הלימודים במגמה מקנים לתלמידים יכולת להבין תהליכים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים של העוסקים בפעילות גופנית ובספורט. כמו-כן הלימודים במגמה מאפשרים לתלמידים לעסוק הן בתחום העיוני והן בתחום המעשי. הלימודים במגמה מאפשרים לתלמידים פעילות גופנית בנוסף על זו המתבצעת בשעות החינוך הגופני בבית ספר ותורמת להתפתחות תקינה של הגוף והנפש בגיל התבגרות.