יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

כיום תחום הביולוגיה נמצא בחזית המחקר המדעי והוא נוגע בכל תחום של חיינו. יחד עם פריצות הדרך הגדולות במחקר הביולוגי, עולות גם שאלות אתיות וחברתיות שעליהן כל אזרח צריך לתת את הדעת. התוכנית מבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ציר התוכן ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים. במהלך ההוראה משתלבים שלושת הצירים זה בזה .בהוראת הביולוגיה קיימת העמקה של ידע שהתלמיד רכש במהלך לימוד נושאי הליבה הנושא הנבחר ע"י ביה"ס שלנו הינו בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית החלק המעשי של הוראת הביולוגיה כולל ביצוע ניסויים במעבדה, תצפיות בשדה, עבודת חקר עצמאית המסוכמת בעבודה כתובה