יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית – 5 יח"לדיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית – 5 יח"ל על המקצוע: מקצוע בין תחומי וחדשנית זה נלמד בשפה האנגלית, שפת הדיפלומטיה. באמצעות טכנולוגיות המאה ה- 21 ולמידה חווייתית בכיתות, במהלך הלימודים ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים יעסקו בנושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי. מה כוללים הלימודים? לימודי הבסיס, מיומנויות התקשורת יתחילו בכתה י' וימשכו עד סוף כתה י"ב. התכנים הלימודיים יתמקדו בדיפלומטיה, רב-תרבותיות, מסרים סמויים במדיה, התבוננות באקטואליה, סגנונות מנהיגות, בניית צוותים וניהולם. לימודי פרק ההרחבה - מיומנויות התרגום יתחילו בכיתה יא' וימשכו עד סוף כיתה יב'. ההערכה היא בית ספרית (2 יח"ל אשר מהווה 40% ) בכיתה י"ב. התכנים הלימודיים במיומנויות התרגום יתמקדו בפיתוח והבנה מעמיקה של מבנה השפה. והתכנים הלימודיים ערוך כתבה