יום ו', יד’ בניסן תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר
למידע על תשלומי הורים-

להורים שלום 1.תשלומי ההורים (לא כולל ספרים קשיחים וספרים דיגיטליים) מתבצעים באתר קישור לתשלומי הורים 2.תשלום עבור ספרים דיגיטליים יתבצע באמצעות הקישור לאתר קלסוס ישירות 3.תשלום עבור ספרים קשיחים(רגילים) יש לשלם במזכירות בית הספר ולקבל אישור בכתב ממזכירות בית הספר 4.מידע על פירוט על תשלומי הורים