יום ו', טו’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית אתרי השכבות מקצועות בחירה בחטיבה העליונה
ארגז כלים לזכרם גלריית תמונות
הנהגת הורים ספריה יצירת קשר

עליכם לעשות שתי משימות:א. לענות על סקר מרוצות בית ספריב. לענות על השאלות בנושא סייבר - אבטחת נתונים במרשתת ב ה צ ל ח ה!